National Executive Council

ZIMLA NATIONAL EXECUTIVE

Nec_1

Shadreck Ndinde - ZimLA President

Email: president@zimla.org.zw

Twitter: @bonganinyasha

 

Jerry Mathema- President Elect,

Email:  presidentelect@zimla.org.zw

Twitter: @jkmath2016

 

Alice Parakokwa- Secretary General

Email:  secretarygeneral@zimla.org.zw

Twitter: @aparakokwa

 

Charles Poterai - ZimLA National Treasurer

Email: nec.treasurer@zimla.org.zw

Twitter: @Charpotec01

 

Mr Praymore Tendai- Advocacy Officer

Email:  information@zimla.org.zw

Twitter: @praymoretendai

 

Bert Nyabadza- ZimLA Editor

Email: editor@zimla.org.zw

Twitter: @leoyce

 

COUNCIL OF ELDERS

Harriet Ncube

Email: hncubeAC@zimla.org.zw

Twitter: @hrncube